tripadvisor


Night Shows-- Kungfu Show, Acrobatic Show, Kungfu Panda Show, Peking Opera Show, Golden Mask Show.
Itinerary1:
Acrobatic Show

Itinerary2:
Kungfu Show

Itinerary3:
Peking Opera 

Itinerary4:
Golden mask dynasty Show